Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka

Dne 29. května 2019 v 18,00 hod. se koná v budově Prvního soukromého jazykového gymnázia (Brandlova 875, Hradec Králové 3, www.psjg.cz) valná hromada Bruslařského klubu Hradec Králové. Číslo učebny, kde se VH koná, bude uvedeno na vstupních dveřích gymnázia.

Návrh programu:

 1. Zahájení, seznámení s programem a jednacím řádem VH

 2. Volba pracovní komise a pracovního předsednictva

 3. Schválení jednacího řádu VH

 4. Schválení programu VH

 5. Zpráva o činnosti BK za uplynulé období 2018-2019

 6. Zpráva o hospodaření BK za rok 2018 a návrh rozpočtu na období 2019

 7. Zpráva hlavní trenérky klubu

 8. Zpráva revizní komise

 9. Diskuse

 10. Schválení kooptovaných členů výboru

 11. Návrh usnesení a schválení usnesení VH

 12. Závěr

Za Bruslařský klub Hradec Králové

MUDr. Jana Kloudová, předsedkyně

Určeno pro členy BK HK.