Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka

Dne 11. září 2017 v 18,00 hod. se koná v budově Prvního soukromého jazykového gymnázia (Brandlova 875, Hradec Králové 3, www.psjg.cz) valná hromada Bruslařského klubu Hradec Králové. Číslo učebny, kde se VH koná, bude uvedeno na vstupních dveřích gymnázia.

Návrh programu:

  1. Zahájení, seznámení s programem a jednacím řádem VH

  2. Volba pracovní komise a pracovního předsednictva

  3. Schválení jednacího řádu VH

  4. Schválení programu VH

  5. Zpráva o činnosti BK Hradec Králové za uplynulé období 2016-2017

  6. Zpráva o hospodaření BK HK za rok 2016 a návrh rozpočtu na období 2017

  7. Zpráva revizní komise

  8. Diskuse

  9. Návrh usnesení a schválení usnesení VH

  10. Závěr

 

Jednací řád ke stažení ZDE

Za Bruslařský klub Hradec Králové :

MUDr. Jana Kloudová, předsedkyně

Určeno pro členy BK HK.