Valná hromada BK Hradec Králové

Dne 28. listopadu 2016 v 18,00 hod. se koná v budově Prvního soukromého jazykového gymnázia (Brandlova 875, Hradec Králové 3, www.psjg.cz) mimořádná valná hromada BK Hradec Králové. Číslo učebny, kde se VH koná, bude uvedeno na vstupních dveřích gymnázia.

Návrh programu:

  1. Zahájení, seznámení s programem a jednacím řádem

  2. Volba pracovní komise a pracovního předsednictva

  3. Schválení jednacího řádu VH

  4. Schválení programu VH

  5. Diskuse o návrhu nových stanov

  6. Schválení nových stanov

  7. Návrh usnesení a schválení usnesení VH

  8. Závěr

Za BK Hradec Králové :

MUDr. Jana Kloudová, předsedkyně

Určeno pro členy BK HK.