Výbor klubu

předsedkyně PharmDr. Marie Vorlíčková

místopředsedkyně MUDr. Málková Šárka

hospodářka Lucie Nefe

člen výboru Liana Karlíčková

člen výboru Ing. Dominika Schmidtová